Digituotteiden tietosuoja ja sopimusehdot

 1. Ehtojen soveltaminen

N√§it√§ ehtoja sovelletaan Iiro Nenonen tarjoamien (j√§ljemp√§n√§ ‚ÄĚPalvelu‚ÄĚ) k√§ytt√∂√∂n. N√§it√§ ehtoja sovelletaan sek√§ rekister√∂ityneen ett√§ rekister√∂itym√§tt√∂m√§n k√§ytt√§j√§n asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekister√∂itym√§tt√∂m√§n k√§ytt√§j√§n osalta Palvelun k√§ytt√∂√∂n niin kauan kuin k√§ytt√§j√§ k√§ytt√§√§ Palvelua. Rekister√∂ityneen k√§ytt√§j√§n osalta n√§it√§ ehtoja sovelletaan osapuolten v√§lill√§ v√§hint√§√§n siihen saakka, kunnes k√§ytt√§j√§n K√§ytt√§j√§tunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (j√§ljemp√§n√§ ‚ÄĚVerkkovalmennus‚ÄĚ) osalta n√§it√§ ehtoja sovelletaan osapuolten v√§lill√§ aina v√§hint√§√§n kunkin valmennusohjelman kestoajan.

 1. Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Iiro Nenonen kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. Iiro Nenosella on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

 1. Palvelujen käyttö

3.1 Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

3.2 Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Iiro Nenonen katsoo sopivaksi. Iiro Nenonen varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät. 

3.3 Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellytt√§v√§t, ett√§ k√§ytt√§j√§ rekister√∂ityy Palvelun k√§ytt√§j√§ksi. Rekister√∂itymisen yhteydess√§ k√§ytt√§j√§n tulee ilmoittaa pyydetyt henkil√∂tiedot. K√§ytt√§j√§ on vastuussa antamiensa henkil√∂tietojen oikeellisuudesta ja t√§ydellisyydest√§. Rekister√∂itymisen yhteydess√§ k√§ytt√§j√§n tulee my√∂s valita itselleen k√§ytt√§j√§tunnus ja salasana (j√§ljemp√§n√§ yhdess√§ ‚ÄĚK√§ytt√§j√§tunnus‚ÄĚ).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Iiro Nenonen ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Iiro Nenoselle. Iiro Nenonen voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

3.4 Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekister√∂ityneell√§ k√§ytt√§j√§ll√§ on oikeus poistaa K√§ytt√§j√§tunnus. K√§ytt√§j√§tunnus poistetaan k√§yt√∂st√§ ilmoittamalla asiasta s√§hk√∂postitse osoitteeseen¬†[email protected].¬†K√§ytt√§j√§tunnuksen poisto astuu voimaan viimeist√§√§n nelj√§nkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siit√§, kun Iiro Nenonen kuittaa K√§ytt√§j√§tunnuksen poistamisesta koskevan pyynn√∂n vastaanotetuksi.

3.5 Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Iiro Nenonen pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

 1. Laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
 2. Hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
 3. Iiro Nenosen tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
 4. Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
 5. Muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
 6. Tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
 7. Muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
 8. Viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
 9. Mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja
 10. Minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Iiro Nenonen on nimenomaisesti sallinut tällaisen lataamisen).

Mikäli Iiro Nenonen harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Iiro Nenonen voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen. 

 1. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai Iiro Nenosen Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Iiro Nenoselle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Iiro Nenosen ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Iiro Nenonen luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Iiro Nenonen yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Iiro Nenoselle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

 1. Palvelun käytettävyys

Iiro Nenonen ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Iiro Nenonen ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä. 

 1. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Iiro Nenonen yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Iiro Nenonen ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Iiro Nenosella on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti hyvinvointiin liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

 1. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Iiro Nenonen varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua.

Iiro Nenonen ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Iiro Nenonen ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Iiro Nenonen ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun (ml. Verkkovalmennus) käytöstä tai käytön estymisestä. 

 1. Sopimusehtojen muutokset

Iiro Nenonen varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

 1. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. 

Iiro Nenosella on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

Huolimatta siitä, että asiakkaan harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa palvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Iiro Nenonen ei vastaa asiakkaalle harjoittelussa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia harjoittelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.
Asiakas sitoutuu tiedottamaan harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

 1. Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen Iiro Nenoselle ja kun Iiro Nenonen on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Iiro Nenonen pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy Iiro Nenosella, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan Iiro Nenosen kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä. Kuljetuskaupassa vaaranvastuu siirtyy luovutettaessa tuote kuljettajalta, rahdinkuljettajalta tai muulta toimituksen suorittamiseen määrätyltä henkilöltä tai yhteisöltä asiakkaan hallintaan. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, vaikka asiakas ei olisi paikalla tuotetta luovutettaessa.

Iiro Nenonen vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. Iiro Nenonen pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

Iiro Nenonen ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 1. Maksutavat

Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat yleisimmät maksutavat. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Stripe ja Holvi yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

 1. Etämyynti ja peruuttamisoikeus

12.1 Digitaaliset palvelut

Digitaalisten palvelujen (muun muassa Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.
Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön. 

12.2 Tyytyväisyystakuu

"Rahat takaisin tyytyväisyystakuu" vaatii ohjeiden sataprosenttista noudattamista. Näillä ohjeilla tarkoitetaan sekä verkkomateriaaleissa, että etätuen (sähköposti/suljettu FB ryhmän ja/tai keskustelufoorumi ym.) kautta annettuja ohjeita.

Ohjeiden noudattaminen tulee tarvittaessa osoittaa ja todistaa tarkkaan koko valmennusjakson ajalta.

Asiakkaan tulee pystyä tarvittaessa osoittamaan erittäin tarkkaan, että hän on toiminut juuri valmennuksessa annettujen ohjeiden mukaan ja hyödyntänyt aktiivisesti etätukea (sähköposti/keskustelufoorumi/FB ryhmä ja/tai privaatti ym).

Kuntouttavat kurssit ovat suunniteltu toiminnallisten tuki- ja liikuntaelinongelmien kuntoutukseen ja treenivalmennukset painonpudotukseen sekä lihasmassan kasvatukseen.

Tyytyväisyystakuu koskee vain täysin terveitä ihmisiä, joilla ei ole vakavia sairauksia (esimerkiksi erilaiset psyykkiset sairaudet, syömishäiriöt ja/tai aineenvaihdunnalliset sairaudet tai erilaiset rakenteelliset sairaudet esim. selkäydinkanavan ahtauma, hermojuurikanavan ahtauma, kasvain tai muut neurologiset sairaudet).

Liikuntaeduilla maksetuissa palveluissa ei ole rahojen palautusoikeutta.

12.3 Sopimuksen irtisanominen ja purku sekä sopimuskauden siirtäminen

12.3.1 yksilövalmennus ja yksilövastaanotto

Mik√§li asiakas haluaa purkaa yksil√∂valmennus (PT) tai yksil√∂vastaanoton (Osteopatia) sopimuksen, tulee purkuilmoitus tehd√§ osoitteeseen [email protected]¬†. T√§ll√∂in Iiro Nenosen tilille jo maksettua palkkiota ei hyvitet√§ takaisin. Sopimuksen purkumaksu on 50 % j√§ljell√§ olevan sopimuksen kokonaisarvosta.¬†

 1. Ylivoimainen este

Jos n√§iss√§ ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien t√§ytt√§minen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lains√§√§d√§nn√∂n tai viranomaisen p√§√§t√∂ksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Iiro Nenosesta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Iiro Nenonen vapautuu velvoitteistaan velvoitteen t√§ytt√§misen est√§vien force majeure ‚Äďolosuhteiden keston ajaksi. T√§ll√∂in asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Iiro Nenoselta sopimuksen rikkomisesta.

 1. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Iiro Nenosen ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan Iiro Nenoselta hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt. 

 1. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Iiro Nenonen käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan GDPR tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Iiro Nenonen voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Iiro Nenoselle.

IIRO NENOSEN TIETOSUOJAK√ĄYT√ĄNT√Ė

15.1 Soveltamisala

Käyttämällä Palvelua hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön.

T√§ss√§ Tietosuojak√§yt√§nn√∂ss√§ sanalla ‚ÄĚhenkil√∂tieto‚ÄĚ tarkoitetaan k√§ytt√§j√§tietoja, kuten k√§ytt√§j√§n nime√§, s√§hk√∂postiosoitetta tai osoitetta, sek√§ kaikkia muita k√§ytt√§j√§tietoja, joita k√§ytt√§j√§ l√§hett√§√§ tai joita Iiro Nenonen saa ker√§t√§ soveltuvan lains√§√§d√§nn√∂n mukaisesti.

15.2 Henkilötietojen käyttäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.
Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi Iiro Nenoselle, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja Iiro Nenosen liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Iiro Nenonen voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun tai mihin tahansa Iiro Nenosen tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. 

Iiro Nenonen saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pituus, paino ja äidinkieli.
Iiro Nenonen kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää profiiliaan tai käyttää Palvelua.
Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Iiro Nenoselle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

15.3 Henkilötietojen luovutus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Iiro Nenonen saattaa luovuttaa ja/tai paljastaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi. Iiro Nenonen käyttää alihankkijoita Palveluiden toteuttamiseksi ja henkilötietoja luovutetaan tällaisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi.
Palveluntarjoaja ei siirrä henkilötietoja EU- ja/tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15.4 Tietojen paikkansapitävyys

Käyttäjä sitoutuu antamaan Iiro Nenoselle paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään Palvelua.
Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä voi tarkastella profiiliaan ottamalla yhteyden Palveluihin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi avulla. Käyttäjä voi myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojaan joko kirjautumalla sisään Palveluun tai ottamalla yhteyttä Kuntokompassin asiakaspalveluun.
K√§ytt√§j√§ll√§ on my√∂s milloin tahansa oikeus kielt√§√§ Iiro Nenosta k√§ytt√§m√§st√§ henkil√∂tietojaan markkinointitarkoituksiin. Pyynn√∂n voi toimittaa Iiro Nenoselle s√§hk√∂postitse osoitteeseen [email protected]

15.5 Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Iiro Nenonen säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.
Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Palveluun ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.
Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.
Mik√§li k√§ytt√§j√§ll√§ on kysymyksi√§ t√§h√§n Tietosuojak√§yt√§nt√∂√∂n liittyen tai mik√§li k√§ytt√§j√§ haluaa tarkistaa Iiro Nenosella olevat henkil√∂tietonsa, k√§ytt√§j√§ voi ottaa yhteytt√§ s√§hk√∂postitse osoitteeseen¬†[email protected]

15.6 Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

Iiro Nenonen saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole Iiro Nenosen määräysvallassa eikä Iiro Nenonen vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä sivustolla, sinun tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.

15.7 Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia.
Iiro Nenosella on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa.